• In actie: wij laten Woerden niet zakken!

  • Wij willen een crematorium op begraafplaats Rijnhof

  • Kiezers bedankt!

  • Samen met inwoners: Woerden zegt ja, tenzij!

Veilig en schoon

Een schone leefomgeving, fatsoenlijk onderhoud en een veilige openbare ruimte. Dat lijkt normaal, maar de praktijk is anders. STERK Woerden wil dit verbeteren.

Bruisend

Sporten, uitgaan, cultuur, winkelen en andere vormen van recreëren. Dit moet de gemeente Woerden mogelijk maken. STERK Woerden wil onze stad nog jaren laten bruisen zodat u er met plezier kunt wonen.

Ondernemen

Vrijwilligersorganisaties, buurtinitiatieven of ondernemers met een goed idee: STERK Woerden wil dat samen met u en uw kennis en kunde dat idee wordt omgezet in daden.

Wonen

Jong en oud moeten in Woerden kunnen blijven wonen. Na jaren van stilstand is nu de kans om te bouwen voor senioren en starters uit de eigen gemeente. STERK Woerden wil minstens 200 (huur- en koop) woningen per jaar erbij.