Amendement Visie Zuidzijde-Zegveld

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Visie Zuidzijde
Zegveld:
 
In het raadsbesluit wordt onderdeel 2 
 
de visie Zuidzijde Zegveld vast te stellen”:
 
gewijzigd in:
 
“2. De visie Zuidzijde Zegveld vast te stellen, met inachtneming van het feit dat de ontwikkellocatie
aan de Zuid-Westzijde wordt beperkt tot het gebied tot en met de Joraïschool, waarbij het groen-
blauwe deel van de ontwikkeling ook voorbij de Joraïschool mag plaatsvinden
.”
 
 
Toelichting
Op  p.  58  van  de  visie  wordt  op  een  kaartje  aangegeven  dat  de  ontwikkellocatie  aan  de  Zuid-
Westzijde van Zegveld doorloo
pt tot voorbij ‘Het Erf’. Omdat dit een te grote overschrijding is van
de  rode  contour,  en  dit  niet  of  onvoldoende  recht  doet  aan  het  doel  van  de  kernrandzone  als
instrument (te weten: een zachte overgang tussen dorp en platteland creëren), is het wenselijk om
de ontwikkellocatie te beperken tot de gronden vanaf de Uitweg tot aan de Joraïschool. Door deze
wijziging wordt ook recht gedaan aan de wensen zoals die door de bewoners van het Erf en door
het Dorpsplatform Zegveld zijn geuit.
 
 
 
Ingediend namens de fracties:
 
1.
D66 Woerden, Heerd Jan Hoogeveen
2.
Progressief Woerden, Jelmer Vierstra
3.
LijstvanderDoes, Jaap van der Does
4.
STERK Woerden, Elias Bom