Amendement toerekening positieve resultaat inzake jaarverslag en jaarrekening 2015

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel 16R.00259 inzake jaarverslag en jaarrekening 2015.
 
De raad besluit: 
 
Het tweede beslispunt wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
 
2. Het positieve resultaat van € 2.945.926 ten gunste te brengen van de algemene reserve.
 
Toelichting (conform advies audit commissie) Het amendement brengt het raadsvoorstel in lijn met de Notitie Financial Governance en de doelstelling om zo weinig mogelijk bestemmingsreserves te vormen. De huidig voorgestelde bestemmingsreserve ‘incidentele allocatie’ heeft geen specifieke bestemming. Incidentele uitgaven kunnen na goedkeuring van de raad ook gewoon uit de algemene reserve gedekt worden, daarvoor is geen extra bestemmingsreserve nodig.
 
Namens de fracties van:
 
VVD, Stefan van Hameren STERK Woerden, Elias Bom Progressief Woerden, Marieke van Noort Lijst van der Does, Jaap van der Does Inwonersbelangen, Jan Hubert van Rensen D66, Saskia van Megen CDA, Arjen Draisma