Dit hebben wij al bereikt!

Dit is al bereikt in 4 jaar gemeentebestuur met STERK Woerden

Wat beloofden we in 2014 en wat hebben we al bereikt? Een selectie van de meest aansprekende beloften die we hebben waargemaakt samen met onze coalitiepartijen: 

 • Een nieuwe sportnota met daarin aandacht voor de renovatie van de sportvelden en het behoud van twee zwembaden door Woerdensport!
 • Succesvol verzet tegen gas- en olieboringen onder Molenvliet: het winningsplan is ingetrokken door de Minister: nu nog de vergunning!
 • Ieder kind verlaat de basisschool met een zwemdiploma: er komt een vangnet via de GGD en Woerden-sport als blijkt dat kinderen geen zwemdiploma hebben.
 • Een nieuwe woonvisie met daarin aandacht voor meer woningen voor starters en senioren en doorstroming in sociale huurwoningen.
 • Woerden-West krijgt een betere doorstroming voor auto's betere fietspaden en minder last van vrachtwagenverkeer.
 • Verbouwing van het stadhuis: geen extra lasten voor de inwoners en toch een duurzamer stadhuis.
 • Een nieuw afvalbeleid, gekozen door meer dan 11.000 huishoudens met het klikostemmen. Op 1 januari gaan we starten en het doel is minder restafval en tegelijk minder betalen.
 • De grondwaterproblematiek in het Schilderskwartier is onder controle.
 • Geen lastenverhoging: de OZB, traditionele melkkoe, is vrijwel gelijk gebleven door alleen een inflatiecorrectie.
 • De relatie overheid-inwoner wordt stukje bij beetje verbeterd met het programma 'Woerden zegt ja, tenzij' via bijvoorbeeld de nieuwe website, Whatsapp-contact en een interactieve opzet bij het kiezen van bijvoorbeeld de Singel, Excercitieterrein en afvalsysteem.
 • Het onderhoud openbare ruimte heeft 14 miljoen euro extra gekregen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.
 • Een onderzoek naar de wensen voor winkelen op zondag in Woerden.
 • Het Fietsbeleid en Visbeleid werden geschreven door inwoners en de recreatie- en dierenwelzijnsbeleid met veel inwoners samen gemaakt.
 • Oplossingen voor verkeers­problemen op o.a. Barwoutswaarder, 's Graven-sloot en Groenendaal.