Dit hebben wij al bereikt!

Dit is al bereikt in 2,5 jaar STERK Woerden

Wat beloofden we in 2014 en wat hebben we al bereikt? Een selectie van de meest aansprekende beloften die we hebben waargemaakt samen met onze coalitiepartijen: 

 • Een nieuwe sportnota met daarin aandacht voor de renovatie van de sportvelden en het behoud van twee zwembaden door Woerdensport!
 • Succesvol verzet tegen gas- en olieboringen onder Molenvliet: het winningsplan is ingetrokken door de Minister: nu nog de vergunning!
 • Ieder kind verlaat de basisschool met een zwemdiploma: er komt een vangnet via de GGD en Woerden-sport als blijkt dat kinderen geen zwemdiploma hebben.

 

 • Een nieuwe woonvisie met daarin aandacht voor meer woningen voor starters en senioren en doorstroming in sociale huurwoningen.
 • Woerden-West krijgt een betere doorstroming voor auto's betere fietspaden en minder last van vrachtwagenverkeer.
 • Verbouwing van het stadhuis: geen extra lasten voor de inwoners en toch een duurzamer stadhuis.
 • Een nieuw afvalbeleid, gekozen door meer dan 11.000 huishoudens met het klikostemmen. Op 1 januari gaan we starten en het doel is minder restafval en tegelijk minder betalen.

 

 • De grondwaterproblematiek in het Schilderskwartier is onder controle.
 • Geen lastenverhoging: de OZB, traditionele melkkoe, is vrijwel gelijk gebleven door alleen een inflatiecorrectie.
 • De relatie overheid-inwoner wordt stukje bij beetje verbeterd met het programma 'Woerden zegt ja, tenzij' via bijvoorbeeld de nieuwe website, Whatsapp-contact en een interactieve opzet bij het kiezen van bijvoorbeeld de Singel, Excercitieterrein en afvalsysteem.
 • Het onderhoud openbare ruimte heeft 14 miljoen euro extra gekregen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.

 

 • Een onderzoek naar de wensen voor winkelen op zondag in Woerden.
 • Het Fietsbeleid en Visbeleid werden geschreven door inwoners en de recreatie- en dierenwelzijnsbeleid met veel inwoners samen gemaakt.
 • Oplossingen voor verkeers­problemen op o.a. Barwoutswaarder, 's Graven-sloot en Groenendaal.

Download en lees het volledige artikel: 2,5 jaar STERK Woerden

 

Wat maakt het verschil als wethouder van een lokale partij? 

'Door de introductie van 'Woerden zegt ja, tenzij' bedenken we niet achter het bureau wat goed is maar werken we samen met inwoners. Ik heb ook alle sportverenigingen en recreatieondernemers bezocht om zo goed te weten wat er speelt.' 

 
Het meest trots op ... ? 

'Het succes van het klikostemmen, de oplossing voor de paalrot in het Schilderskwartier, het verzet tegen het opdoeken van het Hofpoort ziekenhuis en het behoud van de zwembaden door de vrijwilligers van Woerdensport.' 

Bij bestuurlijke verantwoordelijkheid hoort geven en nemen, met welke zaken is STERK Woerden minder blij? 

'De beperkte openstelling van winkels op zondag is er zo eentje, gelukkig wordt daar nu onderzoek naar gedaan. Het directe effect van de vele miljoenen die in de sociale kant van het gemeentelijke beleid gestoken worden, moeten zichtbaarder worden. Zo is er altijd wel wat te verbeteren.'

 

 Halverwege ... 2 jaar na de verkiezingen, tevreden? 

 'Jazeker. Besturen is lastiger dan langs de zijlijn roepen wat er anders moet, maar we kunnen nu waarmaken wat we de kiezers hebben beloofd.' 

 ... op koers 

 Margot, je bent wethouder van Verkeer, Sport, Afval, waar ben je trots op en wat wil je nog bereiken in de l<omende periocle om Woerden nog mooier te     maken? 

 'We hebben al veel bereikt en de belangrijkste punten zijn bijna allemaal in uitvoering. Zo startten we in januari met het nieuwe afvalbeleid, de doorstroming  Woerden-West gaat in uitvoering en verbeteren we de relatie overheid-inwoner steeds verder. StukvoorstukmaatregelendieWoerden gezonder, schoner en leefbaarder maken. Het dierenwelzijnsbeleid en het zwemdiploma-vangnet zijn twee punten die we vorige maand net hebben gerealiseerd.'

Download en lees het volledige artikel: 2,5 jaar STERK Woerden