Motie vuurwerkvrije zone (verworpen)

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 november 2014,


Constaterende dat:

1. Het aanwijzen van vuurwerkvrije zones algemene overlast voor mens en dier kan beperken evenals een grondslag voor handhaving geeft;

2. In de recente vergadering Middelen bleek dat de verschillende partijen twijfelden over de scenario’s voor vuurwerkzones omdat handhaving ervan een discussiepunt bleek

 
 Overwegende dat:

1. Het instellen voor vuurwerkzones bij wijze van proef kan worden ingesteld rondom het thema dieren zoals bij het dierenasiel en de kinderboerderijen om zo in ieder geval het afsteken in deze gebieden aan te pakken;

2. Dit ook past in het advies gegeven door het dorpsplatform en de politie;

3. Kosten en uitvoerbaarheid niet ter discussie zijn gesteld door de burgemeester in de commissievergadering Middelen,


Verzoekt de burgemeester:


 Vuurwerkvrije zones in te stellen in gebieden waar dieren worden gehouden zoals het dierenasiel en de kinderboerderijen.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Sterk Woerden, Progressief Woerden