Motie optimalisering verkeersstroom Boerendijk-Rembrandtlaan (aangenomen)

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 februari 2014,


 Constaterende dat:

1. De Raad een presentatie heeft gehad over de verkeerssituatie van de Rembrandtlaan en Boerendijk, waar zij kennis heeft genomen van enkele oplossingen voor de korte en langere termijn;

2. De VRI’s (VerkeersRegelInstallatie) bij de Boerendijk wel technisch maar geen functioneel onderhoud hebben gehad,


 Overwegende dat:

1. Het wenselijk is dat de doorstroom van verkeer op de Rembrandtlaan-Boerendijk wordt verbeterd;

2. Een besluit over een mogelijke adequate en permanente oplossing hiervoor, zoals een Gildenbrug en/of rotonde bij de Boerendijk, nog moet plaatsvinden;

3. Voordat er een besluit over een adequate en permanente oplossing is genomen, alle mogelijkheden moeten worden aangegrepen om op zeer korte termijn te komen tot een verlichting cq verbetering van de verkeersstroom;

4. Door onder meer functioneel onderhoud aan de VRI’s er onder andere betere detectie van verkeer en kortere ontruimingstijden er een betere verkeersstroom kan worden gerealiseerd, 


 Besluit:  1.

Het college te verzoeken op de kortst mogelijke termijn functioneel onderhoud aan de VRI’s op de Boerendijk te verrichten en daarmee de verkeersstroom te optimaliseren voor de Boerendijk-Rembrandtlaan,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Elias Bom, STERK Woerden Heerd Jan Hoogeveen, D66  Ingrid Berkhof, VVD Rinus Tersteeg, Progressief Woerden