Motie oplevertermijn onderzoek behoefte, noodzaak en mogelijkheden aan vakleerkrachten in het primair onderwijs

   

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014,

constaterende dat:

het opleveren van het onderzoek naar de behoefte, noodzaak en mogelijkheden aan vakleerkrachten, bijv. gymnastiek, in het primair onderwijs in de programmabegroting 2015-2018 ingepland staat op kwartaal 4-2015 (Q4),

overwegende dat:

1. deze planning er toe zou leiden dat er vóór het schooljaar 2015-2016 nog géén duidelijkheid is over de behoefte, noodzaak en mogelijkheden op bovengenoemd punt;

2. de raad dan, indien de noodzaak is aangetoond, géén besluit meer kan nemen over de inzet van onderwijsgelden in het schooljaar 2015-2016 en dit door zou lopen naar het schooljaar 2016-2017, verzoekt het college: het onderzoek naar de behoefte, noodzaak en mogelijkheden aan vakleerkrachten in het primair onderwijs uiterlijk eind april 2015 op te leveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

D66, George Becht ChristenUnie/SGP, Simon Brouwer Progessief Woerden, Marieke van Noort STERK Woerden, Elias Bom