Motie duurzame geluidswal Veldhuizen (aangenomen)

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 23 juni 2016,


 Constaterende dat:
 1. De procedure voor het tegengaan van een geluidswal Veldhuizen, bij de Raad van State, vroegtijdig is vastgelopen door een vormfout,


 Overwegende dat:

1. Het bestemmingsplan dat voorziet in de aanleg van de geluidswal onherroepelijk is geworden. Alleen de weg om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning m.b.t. de aanleg van de geluidswal staat nog open;

2. De negatieve aspecten van de geluidswal mogelijk omgezet kunnen worden in positieve effecten voor andere doelen zoals de duurzaamheidsambities van de gemeente Woerden;

3. De aan te leggen geluidswal een nagenoeg perfecte ligging en helling heeft voor plaatsing van zonnepanelen; 4. De kosten voor realisatie van de geluidswal niet voor Woerden zijn,


 Verzoekt het college:

1. Om in onderhandeling te gaan met de provincie en gemeente Utrecht om de geluidswal, welke zij op Woerdens grondgebied zullen aanleggen, zo aan te leggen en technisch voor te bereiden dat deze een bijdrage levert aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente Woerden. We denken daarbij aan realisatie van een zonneweide met zo’n 7000 zonnepanelen. Een door het college van Woerden nader te bepalen exploitant kan de crowdfunding en exploitatie voor zijn/haar rekening nemen,
 
en gaat over tot de orde van de dag,
 
Namens de fractie STERK Woerden
 
 
Bijlage: informatieblad t.a.v. berekening aantal zonnepanelen en situering.
 
 
 
 
 
De geluidswal heeft in de gepresenteerde plannen bovenstaand profiel over een lengte van zo’n 660m1. De zuidzijde van de wal heeft 10m hoogte over een doorsnee van 15m, dit resulteert in een helling van zo’n 34 graden. Vrijwel de optimale hellingsgraad.
  De aarden wal heeft een nagenoeg perfecte ligging op Z/ZW en een schuin hellend vlak van zo’n 18m in lengte. Op een dergelijk perceel (18x660m) moet het mogelijk zijn om maximaal zo’n 7000 zonnepanelen te plaatsen, dat is genoeg om 500 Woerdense huishoudens per jaar volledig van energie te voorzien. (uitgaande van 1.575.000kwh opbrengst en 3000kwh gebruik per huishouden) Naar analogie van bijvoorbeeld de Zonneweide in Breda, of zonnepark A20 Terbregseplein kan een dergelijk project worden geïnitieerd voor mensen die hierin willen participeren voor duurzaamheid of rendement. In januari van dit jaar is onze raad ook al benaderd door een inwoner uit Woerden die een groot collectief wil organiseren.                                                         1 http://files.planviewer.nl/ruimtelijkeplannen/99/9926/NL.IMRO.9926.IP1411GWVEL