Motie lobby station Woerden (aangenomen)

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 november 2016, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

De gemeenteraad van Woerden wil inzetten op versterking van het huidige station Woerden, Constaterende dat:

1. Het station Woerden een groot station is qua aantallen reizigers per dag, en een regionale functie vervuld in de verbinding van het Groene Hart;

2. Het station daarmee in aanmerking zou moeten komen voor een (gedeeltelijke) intercitystatus, waardoor de verbinding richting Utrecht, Rotterdam en Den Haag kan worden versterkt;

3. Spoorverdubbeling tussen Leiden en Woerden kansrijk is en al jaren op de agenda staat;

4. Het parkeerterrein bij station Woerden van Q-Park onbenut blijft, terwijl er wel behoefte is aan meer parkeerruimte;

5. De lijn tussen Woerden en Amsterdam een groot aantal reizigers kent waarvoor de capaciteit op dit moment niet voldoende is, Spreekt uit: Dat het noodzakelijk is dat het huidige station Woerden wordt versterkt,

Besluit:

1. Het College opdracht te geven de lobby naar NS/ProRail te richten op:

a. Het vergroten van de capaciteit op de lijn Woerden – Amsterdam,

b. Spoorverdubbeling van de spoorlijn  tussen Leiden en Woerden;

c. Parkeren bij station Woerden en de beschikbaarstelling van het QParkparkeerterrein; 

d. Het verkrijgen van een (gedeeltelijke) intercitystatus;

en gaat over tot de orde van de dag.

CDA, Job van Meijeren  Inwonersbelangen, Hendrie van Assem Lijst van der Does, Chris van Iersel VVD, Reem Bakker Progressief Woerden, Jelmer Vierstra STERK Woerden, Elias Bom D66, Heerd Jan Hoogeveen CU/SGP, Henk van der Griendt