Werken en ondernemen

STERK Woerden heeft OKW (OndernemersKringWoerden)-voorzitter Cris Maliepaard bij de OKW-lunch op donderdag 28 november 2013 het initiatief ‘Woerden werkt en onderneemt’ overhandigd. Met dit initiatief heeft STERK Woerden krachtig samengevat voor welke uitgangspunten zij zich gaat inzetten in de komende raadsperiode. 


Elias Bom licht het initiatief toe: ‘Vanuit diverse ondernemers kregen wij vragen welke punten in ons verkiezingsprogramma specifiek voor ondernemers zijn. We hebben daarom onze uitgangspunten samengevat en tijdens de OKW-lunch aangeboden. Zo onderstrepen we het belang van ondernemerschap en maken wij helder waar we aan gaan werken.’

 

‘Woerden Werkt en Onderneemt’

Meer ruimte voor werkgelegenheid en ondernemerschap is nu nog belangrijker!


Ruimte geven aan werkgevers in Woerden is van groot belang. De gemeentelijke overheden hebben minder te besteden en moeten oplossingen vinden voor decentralisatie van overheidstaken en gevolgen van de crisis. Het bedrijfsleven zorgt intussen voor lokale werkgelegenheid, meer koopkracht, een betere winkelstand, een aantrekkelijker woonklimaat en uiteindelijk ook voor belastinginkomsten. Hoe aantrekkelijker een gemeente voor het bedrijfsleven is, hoe beter de gemeente.

STERK Woerden wil daarom de lokale werkgelegenheid bevorderen, dat doen we door ons in de gemeenteraad sterk te maken voor de volgende uitgangspunten:

1.Een actuele economische visie, waaruit helder blijkt wat de gemeente Woerden wil.

2.Samenwerken met ondernemersverenigingen en in het bijzonder nieuwe ondernemers zoals ZZP’ers. Hierbij zorgen voor ondernemersloketten en bedrijfscontactfunctionarissen en samenwerken met buurgemeenten om taken beter en slimmer in te kopen.


3. Waarborgen van de kwaliteit van de huidige bedrijfsterreinen en zorgen voor Flexibele bestemmingsplannen. Bestrijden leegstand in winkelcentra en kantoren.


4.Faciliteren van de toenemende vraag naar kleinschalige ruimten voor eenmanszaken ambachtelijke bedrijvigheid en webwinkels.


5.Lokale en regionale mobiliteitsknelpunten aanpakken.


6.Opdrachten verlenen aan plaatselijke leveranciers.


7.Samen met de ondernemers en het onderwijs een agenda opstellen om de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs-bedrijfsleven te verbeteren.


8.Kritisch kijken naar wet- en regelgeving om de lasten te beperken.