STERK Woerden

"Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld: Samen sterker, doe met ons mee"

Over STERK Woerden

De naam STERK Woerden past in de visie van de lokale partij die zich richt op het versterken van het hechte netwerk van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Woerden. STERK Woerden, dat is de naam van onze partij. Wij onderscheiden ons van de andere partijen door onze laagdrempelige en nuchtere politiek en het voortdurend opzoeken van de belanghebbenden in onze gemeente. Dit benadrukken wij in onze naam, logo en visie. Wij zijn als lokale partij diep geworteld en verbonden met de Woerdense gemeenschap en weten hoe we onze gemeente STERK kunnen houden en maken. Ons motto is daarom ook: Samen sterk, samen Woerden.’ 

Visie

De gemeente Woerden kenmerkt zich door een sterke samenleving: een hecht netwerk van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. STERK Woerden werkt als lokale politieke partij aan het versterken van deze samenleving vanuit het motto:

‘Samen sterk, samen Woerden’

Dit doen wij vanuit de gedachte dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties prima in staat zijn zonder overheidsbemoeienis veel zaken te regelen.  

  • De gemeente is facilitator, neemt soms het initiatief, stelt zich open op en zoekt vooral naar draagvlak.
  • Wij geloven niet in een maakbare samenleving en weten uit ervaring dat de inwoners niet zitten te wachten op een al te bemoeizuchtige of betweterige overheid.

Op de punten waar de samenleving versterking nodig heeft of vraagt, moet de gemeente het verschil maken.

  • Mensen die tussen wal en schip vallen, ondernemers die vastlopen en maatschappelijke organisaties in het algemeen kunnen rekenen op een sterke gemeente die hen (weer) op weg helpt
  • Wij werken aan een gemeente die haar basis op orde heeft en daarnaast investeert/faciliteert waar de samenleving dat nodig heeft en vraagt
Dit is onze werkwijze

1) integer en open politiek bedrijven 
2) constant werken aan het verbeteren van het leef-, woon- en werkklimaat 
3) samenwerken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en politieke partijen over de verschillende meer- en minderheden heen.