STERK Woerden, wie zijn wij en wat doen wij?

STERK Woerden is in augustus 2013 opgericht.

In artikel 3 van de statuten staat onder andere dat de vereniging tot doel heeft: het beïnvloeden van de gemeentepolitiek, los van de landelijke partijpolitiek, het bevorderen van bewuste deelname en optimale invloed van de burgers van de gemeente Woerden op de gemeentepolitiek. Dit zij door middel van werkbezoeken, openbare vergaderingen en het voeren van acties. Bij de verkiezingen van 2014 werd dit beloond met twee zetels in de gemeenteraad. In de periode tot de volgende verkiezingen heeft STERK Woerden zich sterk gemaakt op meerdere terreinen. Daartoe heeft ze regelmatig op verschillende plekken in de gemeente en dorpskernen gesprekken gevoerd met de inwoners. Aan de hand daarvan kwamen er onderwerpen aan het licht die door de inwoners aandacht behoefden, zoals (fiets) verkeer, veiligheid, woningen (met name sociale huurwoningen), parkeren en de toegankelijkheid voor rolstoelberijders. In 2017 ging de aandacht vooral naar de dreiging van olie- en gasboringen bij Papekop. Dit resulteerde in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen tot 3 raadszetels. In het verkiezingsprogramma 2022-2026 elders op deze site staat waar we nu onze aandacht op gaan vestigen. Woerden een gemeente:

· waar het niet alleen goed wonen en werken is, maar waar inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben,

· waar tenminste 200 woningen per jaar worden gerealiseerd, waarvan tenminste 25% sociale huurwoningen en 15% sociale koopwoningen,

· waar inwoners serieus genomen worden en iedereen mee kan doen,

· waar een goede balans is gevonden tussen economische groei, werkgelegenheid, veiligheid, gezondheid, milieu, de zorg voor zwakkeren en investeringen in wegen en groenonderhoud,

· die duurzaam is en waar de biodiversiteit wordt bevorderd.