Spreekrecht

Soms zou u zelf tegen de gemeenteraad wel eens willen zeggen wat u er van vindt.
Nou dat kan!